Slovenský národný korpus Používanie, príklady, postupy