Slovenský národný korpus Texty, anotácie,vyhľadávania