Knižnica

Španielsko-slovenský slovník

Original price was: €32.99.Current price is: €23.00.

Autor: Ladislav Trup, Eva Tallová

Prevedenie: Tvrdá väzba

ISBN: 80-88814-48-0

EAN: 9788088814481

Počet strán: 1265

Rok vydania: 2007

Rozmer: 16,5 x 23,5 cm

Jazyk: Španielský

Katalógové číslo: 9788088814481 Kategórie: , ,

Popis

Predkladaný Španielsko-slovenský slovník má aspoň čiastočne pokryť nedostatok španielskych slovníkov na našom trhu, pričom máme na zreteli značné množstvo študentov španielčiny nielen na univerzitách, ale aj na gymnáziách, jazykových kurzoch a pod. Publikácia je určená predovšetkým študentom španielčiny, ale aj širšej verejnosti, a to najmä tlmočníkom a prekladateľom (umeleckých i odborných textov), diplomatickým pracovníkom na zastupiteľských úradoch Slovenskej republiky v hispanofónnych oblastiach a vôbec všetkým organizáciám, ktoré sú v nejakom kontakte so Španielskom a s krajinami, kde je úradným jazykom španielčina. Aj keď nejde o vreckový slovník, obmedzený rozsah diela umožňuje zachytiť iba časť z obrovského bohatstva slovnej zásoby spisovnej španielčiny. Jadro slovnej zásoby tvoria základné neutrálne aj rozličným spôsobom príznakové lexikálne jednotky (t.j. slová a slovné spojenia rozmanitého typu) charakteristické pre dorozumievanie v základných sférach života súèasnej spoločnosti, a to v hovorovej i v písanej podobe. Z príznakových lexikálnych jednotiek sa zachytávajú predovšekým hovorové, knižné, všeobecne rozšírené odborné a expresívne prostriedky. Okrem toho sme do slovníka zaradili niektoré moderné ekonomické výrazy, ale aj termíny a terminologické spojenia z oblasti finančných a obchodných vzťahov, športu, bankovníctva, medzinárodných vzťahov, politológie, náboženstva, medicíny, administratívy, filozofie, histórie atď. Okrem toho sa v našej práci vyskytujú aj neologizmy, ktoré sa v doteraz existujúcich lexikografických prácach neobjavili. Vzhľadom na celkový profil tohto slovníka majú viaceré výrazy explikatívny charakter. Niektoré slová sú aj súčasťou všeobecnej lexiky, sú teda štylisticky nepríznakové, ale v istých slovných spojeniach či kontextoch nadobúdajú štatút terminologického výrazu. Osobitnú pozornosť sme venovali aj frazeologizmom či frazeologickým jednotkám, ktoré tvoria pevnú súčasť slovnej zásoby každého jazyka, pričom ide aj o bežne používané paremiologické útvary (príslovia, porekadlá, úslovia). Odzrkadľujú spôsob života, spôsob myslenia, postoj k životu a tvorivú schopnosť nositeľov národného jazyka, sociálne, kultúrne a spoločenské pomery vo vývine národa. Vyjadrujú bohatstvo a rozmanitosť vyjadrovacích možností najmä hovorového štýlu, vytvárajú určité špecifikum a národný kolorit. Nie je teda možné poznať a ovládať cudzí jazyk bez poznania jeho frazeológie. Slovník je spracovaný na základe rozsiahlych excerpcií z najnovších španielskych materiálov (knižných publikácií, brožúr, slovníkov, dennej a periodickej tlače a pod.) Obmedzený výber lexikálnych jednotiek nedovoľuje do slovníka zaradiť slová a slovné konštrukcie okrajové, výlučné alebo izolované, ako ani prostriedky obmedzené z hľadiska výskytu v ústnych alebo písomných prejavoch a prostriedky obmedzené z časového či územného hľadiska. To značí, že do slovníka sme zahrnuli výlučne iba výrazy úzko odborné, slangové či argotické, zastarané a zriedkavé. Na druhej strane súčasťou slovníka je aj výber niektorých tzv. amerikanizmov, t.j. slov, ktoré sa vyskytujú aspoň v troch variantoch americkej španielčiny.

Ďalšie informácie

Hmotnosť 1.98 kg

Recenzie

Nikto zatiaľ nepridal hodnotenie.

Pridajte prvú recenziu pre “Španielsko-slovenský slovník”

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Nám. Hraničiarov 35, Bratislava +421 905 150 416 mikula@knihy-mikula.sk IBAN SK2111000000002628832434
Môj účet

Chyba: Kontaktný formulár nebol nájdený.

U vás doma do 24 hodín.