Knižnica

Veľký taliansko-slovenský frazeologický slovník

Original price was: €16.90.Current price is: €9.90.

Autor: Zlata Sehnalová, Roman Sehnal

Prevedenie: Tvrdá väzba

ISBN: 80-88814-43-X

EAN: 9788088814436

Počet strán: 784

Rok vydania: 2005

Rozmer: 15 x 21 cm

Jazyk: Talianský

Katalógové číslo: 9788088814436 Kategórie: , ,

Popis

Predkladaný slovník je určený ako pomôcka pri štúdiu všetkým aktívnym používateľom talianskeho jazyka, predovšetkým však tým, ktorí ho používajú profesionálne: študentom talianistiky, prekladateľom, tlmočníkom. Aby mohol splniť toto poslanie, a to je našim úprimným želaním, je potrebné upustiť od spomenutého tradičného poňatia frazeologického fondu iba ako sústavy troch základných typov frazém (frazeologických zrastov vyžadujúcich etymologické vysvetlenie: andare all’accattolico – ísť po žobraní, andare a babbo morto – zomrieť, capire l’antifona – pochopiť skryté narážky, non valere un’acca – nestáť za deravý groš, mancare un venerdì – mať o koliesko menej, essere decimo – byť spomalený vo vývine; frazeologických celkov, t.j. viacslovných obrazných zvratov, ktorých význam súvisí iba sprostredkovane s významom jednotlivých zložiek: alzare la cresta – vystrkovať rožky, mettersi le gambe in spalla – vziať nohy na plecia, mirare in alto – vysoko rúbať, metter su casa – založiť si rodinu; frazeologických spojení, v ktorých jeden komponent má frazeologický význam, druhý pôvodný lexikálny význam: buttare le parole al vento – hádzať slová do vetra, stringersi nelle spalle – pohybom pliec naznačovať bezradnosť, a piede libero – na slobode (stíhať), a muso duro – bez nejakých ohľadov a pod.) a podať prehĺbený výklad frazeologickej teórie s podstatne rozšírenou ponukou frazeologického inventáru. Vychádzajúc zo širokej talianskej ponukovej predlohy, vítame obzvlášť tú skutočnosť, že v nej nachádzajú miesto aj zložité predložkovo-príslovkové spojenia a klišeovité repliky, o ktorých vždy platí, že sú “punto cruciale”, a či “osso duro da rodere” pre všetkých, ktorí majú úprimnú snahu poznať taliančinu v jej pestrom kolorite. Predložky samy o sebe s ich mnohorakými väzbami predstavujú veľkú záťaž pri štúdiu talianskeho jazyka, ktorá sa znásobuje, ak ešte vstupujú do obrazných slovných spojení (all’indomani di, al di lB di, al di sotto di, in fretta e furia, a forza di, a furia di, a colpi di, a gonfie vele, in erba, in gambissima a i.). Rovnako ťažké pri štúdiu taliančiny môžu byť rôzne klišeovité výrazy a repliky, ktorých poznanie má však priamy vzťah k jazykovej kompetencii. Ich tvorivému uplatneniu v praxi a pochopeniu fungovania v jazyku (najmä v prípadoch idiomatických zrastenín so stratou spojitosti medzi vnútornou formou a vonkajším obrazným významom) napomáha etymologická analýza doložená exemplifikáciou. Tá je dostatočne rozšírená o najnovšie pramene z okruhu periodickej tlače posledného desaťročia. Svoj význam a miesto si uchovali, ba dokonca sa uvádzajú v rozšírenom rozsahu, knižné frazémy a tzv. okrídlené slová z okruhu rímskych a gréckych dejín, biblie a mytológie, nakoľko v modernom rytme života akoby sa na ne zabúdalo, napriek tomu, že pre svoju antickú a intelektuálnu hodnotu trvalo vošli do dedičstva európskych aj mimoeurópskych kultúr. Prikladáme im preto dôležitý význam, nakoľko sú v priamoúmernom vzťahu k zvyšovaniu vedomostnej úrovne a inteligenčného kvocienta. Novým prvkom sa javí náčrt pohybu a presunu frazém z jedného jazykového úzu do iného ako výsledok ich aktualizovaného uplatnenia (napríklad z jazyka športovcov do jazyka politikov a iné), ako aj frazeologické jednotky nedávneho vzniku, ktoré ešte len čakajú na proces svojej oficiálnej frazeologizácie. Ide o dynamické kreatívne výtvory, ktorými novinári a pracovníci masmédií pohotovo reagujú na potreby modernej doby s jej technickým pokrokom. Celkom novým elementom je paremiologická časť, do ktorej je zahrnutý výber najkrajších talianskych prísloví, porekadiel, hádaniek, povrávok usporiadaných do jednotlivých tematických okruhov. Parémie ako najvyššie frazeologické jednotky si našli svoje miesto v slovníku nielen pre ich formálnu a významovú ustálenosť, ktorá ich predurčuje k predmetnému štúdiu, ale i pre osobitné čaro, ktoré vyžaruje z faktu, že na miniatúrnom priestore vedia podať vzácne zrnká ľudovej múdrosti a vedia vypovedať hlbokú pravdu o živote ľudu, jeho myslení a životnej filozofii, ktorú vyznáva. Pri práci s knihou sa koncepčne vychádza z predchádzajúceho slovníka, čo znamená, že sa zachováva prezentácia frazém v abecednom poradí podľa kľúčového slova – nositeľa lexikálno-sémantického významu celého spojenia, ktoré sa uvádza ako heslové slovo. Heslové slová sú vysádzané polotučným písmom. Pri spornom určení danej kľúčovej dominanty sa za heslové určí to slovo, ktoré je uvedené na prvom mieste bez rešpektovania jeho abecedného poradia v danej jednotke, napríklad “cadere dalla padella nella brace”. V prípade bohato vyexcerpovaného materiálu sa dokladajú obidve slová (popri “padella” aj brace”). Pri synonymickej variabilnosti niektorých zložiek ustáleného spojenia sú prípadné ďalšie možné varianty uvedené v zátvorke: infilare l’ago (gli aghi) al buio; chinare (curvare) la fronte. V prípadoch významových sfumatúr frazémy sa jednotlivé významy navzájom oddeľujú bodkočiarkou: stare addosso a qualcuno – dobiedzať, vyrývať (do koho); strážiť, mať v merku (koho); zahŕňať pozornosťou (koho)

Ďalšie informácie

Hmotnosť 0.79 kg

Recenzie

Nikto zatiaľ nepridal hodnotenie.

Pridajte prvú recenziu pre “Veľký taliansko-slovenský frazeologický slovník”

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Nám. Hraničiarov 35, Bratislava +421 905 150 416 mikula@knihy-mikula.sk IBAN SK2111000000002628832434
Môj účet

Chyba: Kontaktný formulár nebol nájdený.

U vás doma do 24 hodín.